Motorsportens fokus på fare og sikkerhet

Motorsport er et vidt begrep, og må derfor defineres nærmere. Motorsport er nemlig all motorisert sportsvirksomhet, noe som igjen vil si bilsport, motorsykkelsport, motorbåtsport og motorflysport. Innen disse fire kategoriene plasseres igjen mange ulike grener av motoridretten – racing, dragracing, motocross, drifting, bilcross, rally, rallycross, enduro, freestyle, roadracing, trial, gokart, bilcross og flere. Alle disse idrettene har en risiko i seg i forhold til sikkerhet og ulykkespotensiale, men samtidig har de også et sterkt fokus på sikkerheten, og strenge regler til utøverne sine som de må oppfylle for å kunne delta aktivt.

Norges motorsportforbund jobber for sikkerhet

I Norge styres motorsporten av to ulike forbund. Det er Norges Bilsportforbund som har fokus på bilsport innen motorsporten, og det er Norges Motorsportforbund som regulerer alt som ikke har med bil å gjøre. Disse forbundene legger ned regler og retningslinjer for at sikkerheten til utøverne skal være best mulig. Norges Motorsportforbund arrangerer kurs for sikkerhetsledere. Disse skal ha ansvar på fritrening, passe på at klubbene opprettholder lover, regler, HMS, internkontroller, og passe på at utøverne har lisens og overholder reglene. I tillegg har de ansvar ved ulykker og for fremføring av sikkerhetsfartøy, og fungerer som flaggvakter.

Rally Dakar – dødsrally?

Rally Dakar er et løp mange forbinder med motorsport. Dette rallyet har også blitt kjent som dødsrallyet, og flere utøvere har mistet livet i denne konkurransen. Nordmannen og enduro-føreren Pål Anders Ullevålseter har imidlertid deltatt flere ganger. Ullevålseter har selv uttalt mange av farene han som utøver opplever i sporten og i dette løpet. Han har påpekt at store dyr som kuer, hester og kameler i veibanen utgjør en stor risiko. Han har også opplevd motgående biler i sin veibane og faren ved å måtte navigere igjennom ulendt terreng og tung sand i høy fart.

Motocross gjennomføres med beskyttelsesutstyr

Motocross er en annen gren innen motorsport som også innebærer høy fart og motorsykkel. Utøverne innen denne sporten er mange steder ned til femårsalderen og opp i godt voksen alder. For å overholde sikkerheten her, må utøverne ha et beskyttelsesskjell på kroppen i tillegg til heldekkende hjelm, albuebeskyttere som dekker ned til håndleddet og polstrete støvler. I tillegg til utstyret kreves det opplæring i kjørekultur, kroppsbeherskelse og hensyn til medutøvere. Aktivitetsledere og flaggvakter har også avgjørende roller for sikkerheten. Utøverne vet at det er risiko knyttet til sporten, men uttaler selv at de alltid fokuserer på sikkerhet.

Formel-1 og sikkerhet

Formel-1-sjåføren Niki Lauda har uttalt at motorsport er farlig, men at de til vanlig ikke tenker særlig over det, og at de som driver med sporten blir overrasket når en alvorlig ulykke skjer. Dette sa han i forbindelse med at Jules Bianchi i 2014 fikk alvorlige hodeskader som han senere døde av. Ulykken skjedde under løpet da han krasjet i en kran. Det ble også meldt fra til utøverne at det var for mye vann i banen, men løpet ble ikke stoppet. Til tross for ulykken, mener mange utøvere at funksjonærene og det internasjonale bilsportforbundet gjorde alt rett.

Risiko veies opp mot sikkerhet

Motorsport innebærer risiko for liv og helse. Likevel er sikkerheten på topp, både når det gjelder utstyr og krav til utøverne. Det er mange folk i aktivitet for å sikre treninger og løp, og uten disse hadde idretten hatt en mye større risiko. Regler, rutiner, kontroller av bane, utstyr og utøvere, samt nødplaner, er noe både klubbene og arrangørene legger stor vekt på. Ulykker skjer innen alle idretter, både på trening og i løp. Mange forbinder motorsport med stor risiko, trolig på grunn av fart og motorkrefter, samtidig som relativt få dør i idretten årlig.