Forbundene bak motorsport i Norge

Motorsport i Norge styres av de to forbundene Norges Motorsportforbund og Norges Bilsportforbund. Norge har i alle år vært, og er for øvrig fremdeles, organisert gjennom Det internasjonale bilsportforbundet. Motorsport omfatter en rekke ulike grener; racing, dragracing, motocross, freestyle motocross, enduro, speedway, rally, rallycross, roadracing, supermotard, trial, crosskart, gokart, bilcross og drifting. Enkelte av grenene er vel tilgjengelig for alle og enhver, slik som gokart, mens de virkelig seriøse idrettsutøverne kan delta i seriøse konkurranser nasjonalt og internasjonalt. De to forbundene som til sammen styrer motorsporten i Norge sørger blant annet for å kontinuerlig tilrettelegge, organisere og utbedre sporten.

  • Det internasjonale bilsportforbundet (FIA)
  • Norges Motorsportforbund
  • Norges Bilsportforbund

FIA – Det internasjonale bilsportforbundet

Federation Internationale de l´automobile, forkortet FIA, er det internasjonale styreorganet for en rekke store konkurranser innen motorsport. Motorsport omfatter all form for motorisert sportsvirksomhet med bil, motorsykkel, motorfly og motorbåt, men FIA på sin side har et særlig fokus på bilsport. Organisasjonen ble stiftet 20. juni 1904 i Frankrike, og har den dag i dag 246 nasjonale medlemsorganisasjoner med tilhørighet i 145 ulike land. Hovedkvarteret til organisasjonen ligger på Place de la Concorde i den franske hovedstaden Paris, men sveitsiske Genève huser også et viktig kontor. Franskmannen Jean Todt er nåværende president, og ble valgt over Finlands tidligere rallyverdensmester Ari Vatanen i 2009.

Det å opprette en internasjonal organisasjon for motorsport i 1904, ga muligheten for å forene nasjonale motorklubber og ikke minst samle sporten. Foreningen ble særlig designet med den hensikt å representere bilbrukernes interesser, men også for å se til og best mulig tilrettelegge for den stadig voksende internasjonale motorsportscenen. Sammen med andre organisasjoner og komitéer har FIA blant annet bidratt til strengere sikkerhetstester, forbedret utstyr og medisinske prosedyrer som en naturlig del av sporten. Organisasjonens mest fremtredende rolle er likevel lisensiering og sanksjonering av Formel 1, World Endurance Championship, World Rally Championship og dessuten en rekke andre konkurranser innen bilracing.

Norges Motorsportforbund

Norges Motorsportforbund, forkortet NMF, er et fleridrettsforbund for alle former for motorsport, som går innunder Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Før NMF ble stiftet den 13. oktober 2001 bestod forbundet av igjen fire separate forbund, i dag kategorisert som seksjoner; Norges Båtsportforbund, Norges Motorsykkelforbund, Norges Snøscooterforbund og Norsk RC-Bilforbund. En rekke motorsportklubber er medlem av NMF, og til sammen utgjør de ulike klubbene over 40 000 medlemmer. For å organisere samarbeid mellom nettopp klubbene, blant annet når det kommer til konkurranser og andre sentrale oppgaver som bidrar til å ivareta motorsporten, har NMF seks ulike regioner med utgangspunkt i Norges landsdeler.

Utvikling for fremtiden

Norges Motorsportforbund fremmer gjennom sin nettside et tydelig formål først og fremst om å organisere, fremme og tilrettelegge for organisert motorsportaktivitet i Norge. Viktig er det også å ivareta sportsinteressene for motorsykkel, radiostyrt motorsport, snøscooter og ikke minst båt. Forbundet har et helhetlig ansvar for de ulike grenene innen motorsport, også når det kommer til ulike nivåer innen sporten slik som toppidrett kontra breddeidrett. Ifølge forbundet selv skal arbeidet bygge på et positivt miljøengasjement, og dessuten gå foran i den stadige teknologiske utviklingen. Sentrale verdier og grunnpilarer er frivillighet, demokrati, lojalitet, likeverd, idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Norges Bilsportforbund

Norges Bilsportforbund, forkortet NBF, er foreningen som kontrollerer og organiserer bilsport i Norge. Foreningen ble stiftet i 1932, da som Nemnden for Automobilsport i Norge. Bilorganisasjonen Kongelig Norsk Automobilklubb stiftet foreningen, før de senere inviterte Norges Automobil-Forbund, Motorførernes Avholdforbund, American Car Club of Norway og Norsk Motor Klubb til å delta i forbundet. NBF arbeider med å sette nasjonale regler for bilsport i Norge, selvsagt i overensstemmelse med de internasjonale retningslinjene. Ellers utsteder forbundet førerlisenser, og de arrangerer årlige mesterskap innen nettopp bilsport. Forbundet er dessuten inndelt i åtte seksjoner for ulike grener, og selve administrasjonen av forbundet foregår i Oslo.