Den norske motorsportens historie

Motorsport betegner all motorisert sportsvirksomhet, som vil si bil-, motorsykkel-, motorbåt- og motorflysport. Norsk motorsport startet sin historie tidlig på 1900-tallet, da blant annet Kongelig Automobilklub (KNA) i 1912 arrangerte Norges første billøp, et israce på Bunnefjorden sør i Oslo. På denne siden vil du kunne lese mer om bilsportens historie i Norge. Hastighetsløp med motorsykkel ble holdt på Marienlyst i Drammen allerede i 1914. Motorsport i Norge styres hovedsakelig av to forbund – Norges Bilsportforbund, for bil, og Norges Motorsportforbund (NMP), for resten. NMP ble dannet som en sammenslutning for all motorsportvirksomhet i Norge, innenfor Norges Idrettsforbund, 31. oktober 2001.

  • Historisk har bilsport og motorsykkelsport vært stort i Norge
  • Motorbåtsport har et mindre miljø i Norge, men sportens historie strekker seg langt tilbake i tid

Bilsportens og motorsykkelsportens norske historie

Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) er Norges eldste bilorganisasjon, da den ble stiftet 4. januar 1907. Bilsporten ble etter hvert en mer fremtredende del av klubbens virksomhet. Billøpet i 1912 fikk enorm publikumsinteresse, og med omkring 10 000 tilskuere på isen, overveldet det arrangørene. KNA prøvde seg ikke som billøp-arrangør før to år senere, i 1914, som igjen fikk mange tilskuere. Etter hvert ble Norges Automobilforbund (NAF) og Norsk Motor Klubb (NMK) også stiftet. Bilsporten i Norge har hatt stor utvikling, og bilcross er i dag den største grenen i Norge, som er en enklere utgave av rallycross.

Motorsykkelen kom til Norge like før første verdenskrig brøt ut i 1914, og vakte oppmerksomhet, da hest og kjerre fremdeles dominerte norske veier. Norsk Motor Klubb (NMK), tidligere Norsk Motorcycle-Club, startet opp 7. juli 1916, men hastighetsløp ble holdt på Marienlyst i Drammen allerede i 1914. Sverre Strand var NMKs første formann. De første årene var bakkeløp, isbaneløp samt pålitelighets- og orienteringsløp mest populært. Klubben arrangerte sitt første motorsykkelløp 29. juni 1919, som gikk fra Kristiania til Hønefoss, 350 kilometer langt. Norsk Motorcycle-Club skiftet navn i 1931, da organisasjonen ønsket å representere alle motoriserte kjøretøy, ikke bare motorsykkel.

Motorbåtsportens historie i Norge

Norskamerikaneren Ole Evinrude sto bak utviklingen av den første påhengsmotoren allerede i 1907. Båtsporten i Norge etablerte seg i 1936, med dannelsen av Norsk Outboard Klubb. Norsk Outboardklubb gikk på slutten av 1970-årene inn i Kongelig Norsk Motorbåt-Forbund (KNMF). Norges Båtforbund ble tatt opp av Norges idrettsforbund og olympiske komite og paralympiske komité (NIF) i 1994. Oslofjorden rundt, hovedkonkurransen, ble arrangert fra rundt 1935 til 1970-årene. I slutten av 1920-årene ble det arrangert konkurranser med utenbordsmotorer, noe som skaffet sporten større utbredelse, også i Norge. Det første offisielle NM ble arrangert på Bogstadvannet i Oslo i 1938.

Nordmenn som har utmerket seg innen motorsport

Sigurd Olson Haugdahl satt verdensrekord innen høy hastighet på land i den amerikanske motorsporten IMCA, og bidro til stiftelsen av motorsportgrenen NASCAR. Lars Gunnestad er ti ganger norgesmester i Speedway (motorsykkelsport), og tok sitt første NM-gull bare 17 år gammel, i 1988. Martin Schanche, «Mr. Rallycross», ble seks ganger europamester i rallycross. Marit Strømøy har utmerket seg innen båtrace, da hun ble den første kvinnen til å konkurrere i F1 World Powerboat Championschip (Formel 1) i 2007. Petter Solberg satte Norge på verdenskartet, da han ble verdensmester i rally i 2003, og har senere blitt verdensmester i rallycross, i 2014 og igjen i 2015.

Motorsport i Norge i dag

Vi har med denne guiden ønsket å formidle historien bak motorsport i Norge, da Norge siden tidlig på 1900-tallet har konkurrert innen ulike former for motorsport. Mange av de norske motorsportforbundene har lange tradisjoner, og holder fortsatt på den dag i dag. Norske utøvere, blant dem Martin Schanche, Pål Anders Ullevålseter og Petter Solberg, har alle utmerket seg på den internasjonale arenaen for motorsport, og har på sin måte bidratt til at motorsport i Norge har blitt lagt merke til.